ค้นพบ 13 รายการ จากคำว่า"กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแต่กำเนิด"