รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

งานแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เกิดจากการที่คนไข้ทำตาสองชั้นมาก่อนโดยที่ไม่ทราบว่ามีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแฝงอยู่ด้วย ส่งผลให้อาการของโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหนักขึ้น ต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัดปรับกล้ามเนื้อตา

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้

รีวิวกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง งานแก้